Nurith Levi

Nurith Levi – doktor, magister Pracy Socjalnej, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, terapeutka rodzinna oraz doradca małżeństw.

Nurith Levi jest doświadczoną trenerką Gestalt pracującą stale w Izraelu i Europie. Jest autorką artykułów i rozdziałów w profesjonalnych książkach i dziennikach z zakresu psychoterapii, terapii dziecięcej i rodzin/ terapii par, z których wszystkie są inspirowane jej myśleniem i życiem Gestalt. Jest również Przewodniczącą Komisji Standardów Kształcenia w EAGT.

Rokrocznie gościmy Nurith w Poznaniu. Prowadzi seminaria i szkolenia dla szerokiej gamy osób zainteresowanych pracą z dziećmi, z parami, w duchu Gestalt. Nurith Levi pokazuje nam Gestalt o tak bogatych korzeniach jak drzewo w Jej tle na załączonej fotografii.

Szymon Ziemiński

Szymon Ziemiński – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca.

Jestem psychologiem od 2012 roku, od tego czasu pomagam osobom w przezwyciężaniu różnych kryzysów życiowych.

Dodatkowym moim zajęciem jest prowadzenie ćwiczeń oraz wykładów na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Prowadzę szkolenia między innymi z tematyki związanej ze Stresem Pourazowym ( PTSD), z komunikacji oraz z psychoedukacji.

Posiadam także doświadczenie związane z Psychologią Pracy i Organizacji, dzięki czemu wspieram firmy w procesach rekrutacji, budowaniu efektywnych zespołów i rozwiązywaniu trudnych sytuacji i konfliktów. Dodatkowo prowadzę wykłady z Psychologii Osobowości i Psychologii Rozwojowej w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Jestem Psychoterapeutą Poznawczo-Behawioralnym. W pracy w tym nurcie koncentruję się na rozpoznawaniu i zmianie przekonań moich pacjentów, ponieważ wierzę, że sposób w jaki myślimy wpływa na Nasze emocje oraz zachowania. Dzięki temu możemy rozwijać swój potencjał oraz osiągać ważne dla siebie cele. W swojej pracy psychoterapeutycznej pomagam osobom, które na co dzień zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zbyt wysokim poczuciem stresu w swoim życiu oraz takim które doświadczają dyskomfortu w relacjach z innymi.

Jestem przekonany, że w każdej osobie poprzez proces psychoterapeutyczny można uruchomić wewnętrzną siłę, dzięki której -przy wsparciu specjalistów – jest wstanie pokonać depresję, zaburzenia lękowe, czy inne problemy, które doświadcza na co dzień. 

Piotr Joachimiak

dr n. med. Piotr Joachimiak – specjalista psychiatra

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rocznik 2007. Otrzymał wyróżnienie od JM Rektora UM za działalność naukową podczas studiów był dwukrotnym laureatem Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców w Poznaniu. Doświadczenie medyczne zdobywał w placówkach medycznych, m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu (Oddział Chorób Wewnętrznych), Szpitalu Wojewódzkim (Oddział Chorób Wewnętrznych) oraz podczas stażu specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie i Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. Obecnie prowadzi pracę naukową w ramach doktoratu przy Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także pracę dydaktyczną z zakresu psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem i współautorem kilku artykułów naukowych w czasopismach naukowych. Jest jednym z założycieli i członków zarządu Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu – organizacji non profit, propagującej idee patrona, humanizm oraz postawy etyczne. Do szczególnych zainteresowań zawodowych należą : choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, zespół DDA, psychoterapia.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL