Szkoła Psychoterapii Gestalt

Podyplomowa 4-letnia szkoła przygotowująca
do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Ukończenie szkolenia jest podstawą do ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty EAGT

I etap kurs podstawowy

2 lata
344 godziny teorii i metodologii
50 godzin treningu interpersonalnego

Szerokie zastosowanie metody Gestalt w praktyce zawodowej – stanowi wprowadzenie i jednocześnie bazę do etapu II – dla osób szkolących się w zawodzie psychoterapeuty Gestalt. Edukację można zakończyć na tym etapie.

Kurs skierowany do psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, studentów o kierunku psychologicznym, pedagogicznym, opiekuńczym oraz dla osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji psychologicznych i zainteresowanych wykonywaniem zawodu psychoterapeuty (szkolenie można zakończyć na tym etapie lub kontynuować).

Program poszerza kompetencje zawodowe, dostarcza wiedzę i umiejętności niezbędnej do pracy, w której podstawą jest kontakt interpersonalny.

Poszerzenie kompetencji zawodowych w podejściu Gestalt wymaga od adepta gotowości do nauki poprzez doświadczanie i eksperymentowanie, które wiąże się z zaangażowaniem zawodowym i osobistym.

Na tym etapie istnieje pewna dowolność i swoboda. Uczestnik decyduje, które treści włączy w swój warsztat zawodowy, a z których zrezygnuje, zwłaszcza jeśli edukację zakończy na i etapie.

II etap program kliniczny

2 lata
435 godzin teorii i metodologii
100 godzin superwizji

 

Specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia psychoterapii Gestalt.

Kurs skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem zawodu psychoterapeuty, osób zainteresowanych podniesieniem i wzbogaceniem kompetencji zawodowych dla pedagogów, psychologów, wychowawców, terapeutów, nauczycieli.

Przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt poprzez nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Decyzja o pracy w podejściu Gestalt wymaga od adepta nie tylko zaangażowania intelektualnego, lecz także wysiłku emocjonalnego. Kandydat na psychoterapeutę już na początku drogi zdobywania umiejętności zawodowych powinien mieć decyzję na otwartość i bezpośrednią komunikację z innymi, gotowość do wychodzenia poza własną strefę komfortu, badania swoich trudności w kontakcie z innymi i podejmowania wysiłku do pokonania tychże trudności.

Kompetentny psychoterapeuta Gestalt posiada bowiem nie tylko szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, lecz także potrafi być elastyczny i obecny emocjonalnie w różnorodnych sytuacjach kontaktu z jednostką i grupą.

Dlatego szkolenie w zawodzie psychoterapeuty Gestalt jest dużym wyzwaniem i nie jest rekomendowane dla osób szukających jedynie rozwiązania swoich trudności, poznania siebie i rozwoju osobistego. W tym zakresie odpowiedniejsze wydaje się podjęcie jakiejś formy własnej psychoterapii lub skorzystanie z warsztatów rozwoju osobistego.

Program

Podstawy teoretyczne humanistycznej pomocy psychologicznej Gestalt

 • źródła Gestalt
 • założenia teoretyczne
 • filozofia Gestalt
 • proces psychoterapii
 • psychoterapeuta Gestalt – kompetencje i umiejetności pracy w relacji
 • koncepcja relacji Psychoterapeutycznej Gestalt Ja – Ty
 • diagnoza fenomenologiczna
 • zastosowanie metydy Gestalt
 • eksperyment w procesie psychoterapii Gestalt
 • pojęcia Gestalt
 • techniki i narzędzia interwencja
 • kryzys praca z traumą
 • praca w wybranych problemach klinicznych
 • etyka w pracy psychoterapeuty Gestalt
 • koncepcja zaburzeń
 • proces zmiany w psychoterapii

Metody, techniki i formy pracy w praktyce klinicznej psychoterapeuty

 • metody
 • techniki
 • praca indywidualna i grupowa

Superwizja praktyki klinicznej adeptów

 • praca kliniczna pod superwizja
 • praca warsztatowa pod superwizją

Proces rozwoju osobistego adepta:

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • staże kliniczne
 • praca końcowa
 • egzamin praktyczny 
Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL