Rozwój osobisty adepta

WYMAGANIA EAGT

ZAKRES REALIZACJI WSPG

ZAKRES REALIZACJI STUDENTA

600 godzin teorii i metodologii przeprowadzone w sposób empiryczny
Realizuje WSPG
x
150 godzin superwizji

Superwizor szkoleniowy zewnętrzny powinien posiadać 8 lat psychoterapeutycznej praktyki klinicznej, min. 3 lata autonomicznej praktyki superwizyjnej oraz certyfikat superwizora PTPG i/lub EAGT
Realizuje WSPG
By zadbać o ciągłość superwizji w pozostałym czasie (poza superwizja w szkoleniu student sam zapewnia sobie superwizję (Superwizor z certyfikatem EAGT)
250 godzin osobistego doświadczenia terapeutycznego
W tym psychoterapia indywidualna 100 godzin
Psychoterapeuta szkoleniowy powinien posiadać 5 lat praktyki klinicznej od momentu ukończenia całościowego szkolenia oraz certyfikat PTPG i/lub EAGT

 

100 godzin ( trening interpersonalny i terapeutyczny) realizuje WSPG
50 godzin grupowe, 100 godzin indywidualnej realizuje student we własnym zakresie
50 godzin osobistego wyboru
x
Realizuje student we własnym zakresie
400 godzin praktyki kliniczne
x
Realizuje student we własnym zakresie, pod superwizją w WSPG (gdy jest w trakcie szkolenia), gdy jej nie ma w trakcie szkolenia student organizuje ją sobie indyw. lub grupowo KOORDYNUJE KOORDYNATOR

WYMAGANIA EAGT

ZAKRES REALIZACJI

ZAKRES REALIZACJI

Teoria i metodologia psychoterapii
Realizuje WSPG
x
Co najmniej 150 godzin superwizji
Superwizor szkoleniowy zewnętrzny powinien posiadać 8 lat psychoterapeutycznej praktyki klinicznej, min. 3 lata autonomicznej praktyki superwizyjnej oraz certyfikat superwizora PTPG i/lub EAGT
Realizuje WSPG
Pozostałe godziny podczas praktykowania – student we własnym zakresie
Psychoterapia własna – co najmniej 100 godzin psychoterapii indywidualnej

Psychoterapeuta szkoleniowy powinien posiadać 5 lat praktyki klinicznej od momentu ukończenia całościowego szkolenia oraz certyfikat PTPG i/lub EAGT
x
Student realizuje we własnym zakresie
Psychoterapia grupowa – 150 godzin
100 godzin ( trening interpersonalny i terapeutyczny) realizuje WSPG
50 godzin, realizuje student we własnym zakresie
Staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – min. 400 godzin praktyki klinicznej, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych, dziennych, placówkach opieki zdrowotnej, pozostała część może być zrealizowana w innej placówce prowadzącej psychoterapię,
x
Realizuje student we własnym zakresie
Posiadają co najmniej 4 letnią praktykę pracy psychoterapeutycznej pod stałą superwizją
x
Realizuje student we własnym zakresie, pod superwizją w WSPG (gdy jest w trakcie szkolenia), gdy jej nie ma w trakcie szkolenia student organizuje ją sobie indyw. lub grupowo
50 godzin zajęć do wyboru zgodnie z osobistymi preferencjami
x
Realizuje student we własnym zakresie
Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.