ETAP II - PROCEDURA REKRUTACJI

1. ETAP WSTĘPNY: ukończony program I etapu wraz z pracą zaliczeniową i egzaminami po 1 i 2 roku, uczestnictwo w min. 85% zajęć

2. REKOMENDACJA ZESPOŁU: weryfikacja wraz z rekomendacją dla kandydata od członków zespołu WSPG 

3. DZIAŁ ADMINISTRACJI przygotowuje ankietę kwalifikującą i sprawdza dokumentację oraz dotrzymanie warunków przez studenta. Wysyła do studenta formularz aplikacyjny na 2 etap i umawia na termin rozmowy z Komisją

4. ROZMOWA KWALIFIKUJĄCA– w skład komisji kwalifikującej wchodzi osoba z Zespołu i koordynator, rozmowa odbywa się przy użyciu formularza z pytaniami:

• miejsce do realizowania praktyki klinicznej (w wymiarze wymaganym 400 h) lub plan realizowania praktyki klinicznej w trakcie trwania szkoły – w celu nauki praktycznej zawodu psychoterapeuty (miejsce pracy, wolontariat, praktyka prywatna)

• rozpoczęta psychoterapia indywidualna lub decyzja o podjęciu psychoterapii w trakcie szkoły (na początku, w ciągu 3 mc) • autoanaliza dotychczasowego rozwoju zawodowego w odniesieniu do procesu edukacji zawodowej na I etapie (osiągnięcia, trudności, ograniczenia)

5. DECYZJA KOMISJI (osoby kwalifikujące)– przesłana drogą mailową do aplikanta z adresu zespol.wspg@gmail.com
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w rozmowie kwalifikacyjnej i podpisaniu umowy na Program Kliniczny student jest uprawniony do praktyki klinicznej w podejściu Gestalt mające na celu zdobywanie doświadczenia oraz niezbędnych do ukończenia szkolenia.

W takiej sytuacji zobowiązany jest do:
– superwizowania praktyki klinicznej, u superwizorów zewnętrznych
– zgłoszenia/ ustaleniu zakresu praktyki klinicznej i nadzorującego superwizora u koordynatora II etapu

Po spełnieniu tych wymogów godziny zaliczone będą do stażu klinicznego

6. ETAP FORMALNOŚCI – kontakt studenta z działem administracji w celu podpisania umowy i dopełnienia wszystkich formalności związanych z dokumentami.

7. ETAP KOŃCOWY – informacja z działu administracji o terminie, harmonogramie i innych informacji dotyczących II etapu

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL