ETAP I - PROCEDURA REKRUTACJI

1. ETAP WSTĘPNY – kontakt z  z Działem Administracji On-line w celu dokonania zapis do bazy osób zainteresowanych rekrutacją. Wówczas otrzyma informacje o stanie naborów oraz szczegółowe informacje         dotyczące rekrutacji. 

2. WARSZTAT WPROWADZAJĄCY  – przed rozpoczęciem szkolenia na I etapie „ Pomoc Psychologiczna w ujęciu Gestalt” osoba aplikująca zobowiązana jest do udziału w warsztacie lub treningu rozwojowym       wprowadzającym w nurcie Gestalt, prowadzonym przez WSPG  Propozycje warsztatów, treningów aplikant otrzymuje wraz z dokumentacją rekrutacyjną lub bezpośrednio pisząc do Działu Administracji na e-mail     szkoły. Na warsztat można zapisać się przed samym procesem rekrutacyjnym lub w jego trakcie, ale przed rozmową rekrutacyjną. 

3. FORMULARZ REKRUTACYJNY – w wyznaczonym momencie zostanie wysłany formularza aplikacyjny wraz z nim należy wnieść opłatę administracyjną. Po jej uiszczeniu kandydat otrzymuje wzory umowy na   szkolenie WSPG. Następnie zostaje umówiony termin rozmowy rekrutacyjnej

4. ROZMOWA REKRUTACYJNA – przeprowadzana przez koordynatorkę lub osobę z Zespołu. Celem rozmowy rekrutacyjnej jest wyjaśnienie specyfiki szkolenia i wynikających z tego tytułu konsekwencji,   zapoznanie się kandydata z ograniczeniami i możliwościami wykorzystania programu szkoły w zależności od sytuacji zawodowej i osobistej aplikanta (wykształcenia i doświadczenie, zawodowej). Wstępnie zostaje   omówiona droga zawodowa z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji zawodowej i osobistej (dotyczy to osób, które traktują program jako szkolenie całościowe w psychoterapii Gestalt). Decyzje podejmuje rekruter i   informuje aplikanta po zakończeniu rozmowy. Decyzje przesyła mailem do Administracji.

5. ETAP KOŃCOWY – kontakt z Działem Administracji on-line w celu dopełnienia warunków formalnych (podpisania umowy, uiszczenia opłaty wynikającej z zawartej umowy i  innych). Dział Administracji on-line   wysyła informacje o rozpoczęciu szkolenia (harmonogram, program i inne) 

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL