You are currently viewing Zgromadzenie Liderów ośrodków szkolących Gestalt w Sofii 2-7.04.2019

Zgromadzenie Liderów ośrodków szkolących Gestalt w Sofii 2-7.04.2019

Kolejny raz uczestniczyliśmy w spotkaniu liderów ośrodków szkolących w Sofii, które trwało od 2 do 7 kwietnia.
Oprócz nas – z Polski (WSPG) – byli przedstawiciele Nowej Zelandii, USA, Słowenii, Irlandii, Bułgarii, Danii, Włoch i Węgier.

Poruszyliśmy wiele istotnych kwestii związanych z Gestalt, m.in. dot.:
☑ Pracy ciała;
☑ Kulturowej różnorodności;
☑ Perspektyw i systemów widzenia;
☑ Sztuki;
☑ Gestalt na tle innych nurtów psychoterapii;
☑ Co może wnieść Gestalt w czasie społeczno-politycznych zmian;
☑ Gestalt w organizacjach;

Cieszymy się, że braliśmy udział w dialogu z innymi organizacjami związanymi z Gestalt.

A oto kilka refleksji Aleksandry Replin ze zgromadzenie liderów w Sofii.
????
„Spotkanie liderów w Bułgarii zaowocowało rozważaniami wokół ważnych tematów zawodowych i różnorodności Gestaltowskiego Świata – Europa, Nowa Zelandia i Ameryka.
Tematów było mnóstwo, dla mnie dwa stały się przewodnie: lider oraz kontakt werbalny i niewerbalny.

1. Proces grupy, w którym uczestniczyłam, obejmował różne style liderowania. Na kontinuum pomiędzy jakim nie być liderem, do jakim być. W twórczym eksperymencie poznałam dynamikę i wzajemny wpływ pomiędzy liderem, a grupą. W eksperymencie badałam proces grupy pozbawionej dojrzałego i uwewnętrznionego lidera. W fenomenologicznym ujęciu mogłam zbadać rzeczywistość świata/grupy z samozwańczym, apodyktycznym, aroganckim liderem. Organizację pola w związku z pustką, a dynamikę wzajemnych sił działających pomiędzy liderem, a grupą.

2. Kontakt: w wymiarze werbalnym, a paletą form niewerbalnych jako podstawa w relacji, porozumiewaniu się, wymianie.
Fascynujący przebieg dyskusji nad ograniczeniami, zasobami i możliwościami obu obszarów kontaktu oraz wpływu cywilizacji na spostrzeganie ich. Ujawniające się preferencje indywidualne w odniesieniu do zebranych doświadczeń życiowych, intelektualnych uprzedzeń i zablokowanych możliwości reagowania w kontakcie.
Uwypukliły się dylematy:
– Czy budowanie/ wchodzenie w kontakt jest bogatsze w możliwości na poziomie werbalnym czy niewerbalnym?
– Czy łatwiej obronić się przed kontaktem ze słowem, które zaraz zostanie wypowiedziane czy łatwiej obronić się przed niewerbalnym kontaktem, który zaraz nastąpi?
– Czy łatwiej zranić słowem, czy kontaktem fizycznym?
– Jaki kontakt łatwiej zablokować fizyczny, niewerbalny czy werbalnym ?
– Jakimi człowiek dysponuje możliwościami i ograniczeniami w kontakcie werbalnym i niewerbalnym?”

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL