You are currently viewing Trwa rekrutacja na VIII Edycję szkoły WSPG w Poznaniu

Trwa rekrutacja na VIII Edycję szkoły WSPG w Poznaniu

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii zaprasza na    2 – letnie szkolenie
I Etapu Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów-Program Podstawowy

POMOC PSYCHOLOGICZNA GESTALT W PRAKTYCE ZAWODOWEJ VIII EDYCJA WSPG         18- 20.10.2019 w Poznaniu

Zapraszamy:
➡ pedagogów,
➡ psychologów,
➡ nauczycieli,
➡ studentów kierunków humanistycznych,
➡ pracowników socjalnych,
➡ asystentów rodziny,
➡ inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nurtu Gestalt
w praktyce zawodowej

Co można zdobyć?

✅ Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi;
✅ Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych;
✅ Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej;
✅ Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych;
✅ Poznanie i doświadczenie wielowymiarowości kontaktu psychologicznego;
✅ Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez osobiste zaangażowanie się w proces edukacji.
Zapraszamy do udziału w warsztatach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności i wiedza będące przedmiotem szkolenia.
Studenci nabywają wiedzę i umiejętność wykonując osobiście praktyczne zadania nazywane treningiem zawodowym. Uzyskują również kompetencje teoretyczne i praktyczne wraz z pogłębieniem procesu rozumienia, świadomości.
Utrwalanie umiejętności wiąże się z zaangażowaniem osobistym – symulowanie eksperymentu, doświadczanie, prowadzenie sesji, praktykowanie umiejętności nabytych w grupie.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL