You are currently viewing Praca z ciałem w procesie psychoterapii

"Równowaga,, Praca z procesem cielesny w psychoterapii z wykorzystaniem teorii i praktyki Gestalt oraz podstaw analizy bioenergetycznej

III etapowe szkolenie dla profesjonalistów:

1. etap: 30-31 października 2021

2. etap: 2-3 kwietnia 2022

3. etap: 15-16 października 2022

Szkolenie ma na celu przybliżenie odpowiedzi na pytania:

– jak integrować procesy ciała, emocji i umysłu w pracy klinicznej;
– jak uwalniać zablokowane procesy na granicy kontaktu
– jak wyłaniać figury powstałe w ciele
– jak ujawnia się dynamika sztywnego Gestaltu w organizmie
– jak podtrzymywać świadomość ciała klienta -specyficzne interwencje związane z ciałem – wchodzenie w kontakt nieinwazyjny

Szkolenie zorientowane jest na włączenie metod i narzędzi bioenergetycznej pracy z ciałem w proces psychoterapii, możliwości ich wykorzystania w różnych formach pomocy psychologicznej. Formuła szkolenia daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, zastosowania jej w praktyce oraz pracy na własnym materiale klinicznym.

DLA KOGO:

Psychoterapeuci Gestalt oraz psycholodzy, psychoterapeuci innych podejść, terapeuci, specjaliści terapii uzależnień, pedagodzy, osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną

ZAGADNIENIA:

1. Podstawy teoretyczne i praktyczne metody Analizy Bioenergetycznej (A. Lowena). Podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł i emocje: gruntowanie, oddychanie , kontakt, granice, ładowanie i rozładowanie
2. Elementy spójne w obu podejściach (Gestalt i Analiza Bioenergetyczna). Swoistość kontraktu terapeutycznego.
3. Ograniczenia i możliwości – specyfika kontaktu w relacji psychoterapeutycznej w holistycznym podejściu. Pomoc
w przywróceniu posiadania siebie.
4. Interwencje terapeutyczne Gestalt z wykorzystaniem Analizy Bioenergetycznej w procesie psychoterapii. Proces zmiany czyli reorganizacja funkcjonowania organizmu poprzez:
• utrzymanie holistycznego spostrzegania i odpowiadania na potrzeby klienta, czyli jak wykorzystać reakcję somatyczną i emocjonalną
• przywracanie procesu samoregulacji organizmu, integracja emocji, ciała i umysłu
• domykanie figur, odblokowanie zatrzymanego ruch
• odblokowanie przerw w cyklu samoregulacji, praca z napięciami mięśniowymi
• poszerzanie świadomości, praca z reakcją somatyczną
• budowanie harmonii wewnętrznej, reorganizacja psychofizyczna organizmu
• integrację biegunów czyli pracę z wewnętrznymi konfliktami
• poszerzanie pola świadomości , pracując z reakcją somatyczną
• przywrócenie kontaktu podążając za obroną emocjonalną, wzorcem napięciowym
• wykorzystanie fenomenologii w pracy z kontaktem granicznym, rekonstrukcja organizmu i szukanie przyjemnego kontaktu
• przywrócenie przepływu energii (życia) w pracy organizmu – odblokowanie napięcia, przewracanie czucia
i kontaktu z autentycznym Ja
5. Praca na własnym materiale klinicznym, analiza przypadku, interwencje do prezentowanego problemu – superwizja

SZCZEGÓŁY

Harmonogram:

Sobota

8:30-13:30 zajęcia

13:30-15:00 przerwa obiadowa

15:00-20:00 zajęcia

Niedziela

9.00–15:30 zajęcia

Łącznie 50 godzin (zegarowych)

Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/18

Inwestycja: 2700 zł lub 3 x 900 zł

Płatność obowiązuje za całość, forma ratalna nie zwalnia z opłat za ewentualną nieobecność.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w szkoleniu

Zgłoszenia:
gestalt.wspg@gmail.com

Wpłat należ dokonywać na:

Aleksandra Replin Firma Usługowa, ul. Dąbrowskiego 75/18 ,60-523 Poznań
nr rachunku bankowego: 23 1950 0001 2006 7433 3334 0001
(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, nazwa i termin szkolenia)

O przyjęciu na listę decyduje kolejność dokonanych wpłat.

Prowadząca:

Aleksandra Replin certyfikowana psychoterapeutka i trenerka Gestalt, European Certyfikacate Gestalt Psychoterapy, superwizor EAGT, Specjalista Terapii Uzależnień. Doświadczenie zawodowe: Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie; prywatna praktykę kliniczna od 1998; działalnością edukacyjno – rozwojowa – szkolenia, warsztaty, treningi rozwoju osobistego, treningi terapeutyczne dla różnych grup zawodowych i firm od 2002; autor programów profilaktycznych, szkoleniowych; pedagog i nauczyciel. Dodatkowe szkolenia: Analiza Transakcyjna, Analiza Bioenergetyczna A. Lowena; TRE Trauma Releasing Exercises

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL