You are currently viewing Proces psychoterapii Gestalt

Proces psychoterapii Gestalt rozpoczyna się od pierwszego momentu zaistnienia klienta w świecie psychoterapeuty.

Do spotkania dochodzi w wyniku dwóch procesów indywidualnych. Gotowość psychoterapeuty do rozpoczęcia praktyki klinicznej staje się zaproszeniem dla klienta. Rozpoczyna się dialog jestem gotów pomagać – jestem gotów przyjść do Ciebie po pomoc.

Budowania dialogu, relacji, kontaktu w procesie psychoterapii Gestalt niesie ze sobą niepowtarzalne możliwości wpływania i bycia w świadomości, modyfikowania -budowania reakcji, współtworzenia kontaktu, poszukiwania i dokonywania zmiany.

Od pierwszych chwil wszystko co się zdarza staje się ciągiem niepowtarzalnym doświadczeń w niepowtarzalnej relacji.

Odpowiedzialność psychoterapeuty Gestalt na początku procesu koncentruje się wokół tworzenia warunków w których klient może dokonać zweryfikowania:

  • DECYZJI O PSYCHOTERAPII
  • SPRAWDZENIA WYBORU METODY
  • SPRAWDZENIA WYBORU PSYCHOTERAPEUTY

Moment sięgnięcia po pomoc powinien być dla Klienta momentem rozwojowym bez względu na to, czy decyzja jest osadzona w gotowości na psychoterapię czy też naiwnym i złudnym pragnieniem nie możliwym do zrealizowania w psychoterapii. W tym celu pierwsze spotkania należy poświęcić na omówienie wszelkich kwestii umożliwiających podjęcie świadomej decyzji. Podstawowe zadanie w początkowej fazie to pomóc klientowi osadzić się w sytuacji spotkania. Uzyskanie względnego komfortu jest czynnikiem bezwzględnym do rozpatrzenia świadomie decyzji o podjęciu psychoterapii. Uzyskanie bezpieczeństwa związanego z pierwszymi sesjami pomoże klientowi dokonać konfrontacji między jego wyobrażeniami, a rzeczywistością procesu psychoterapii. Kolejną kwestią jest sprawdzeniem, czy cele są możliwe do osiągnięcia dla klienta w odniesieniu do jego zasobów i sytuacji życiowej. Uświadomienie uczuć przeżywanych wobec psychoterapeuty oraz jakość kontaktu z psychoterapeuta przeżywanego subiektywnie przez samego klienta pomoże ocenić, czy praca z tym terapeutą, pracującego w podejściu Gestalt rokuje pozytywnie dla procesu psychoterapii w tej relacji. Ocena odnosi się wyłącznie do tej sytuacji terapeutycznej, nie przesądza o możliwościach sięgania po pomoc u innych psychoterapeutów. Ważne, aby klientowi oddzielić co jest jego ograniczeniem, a co ograniczeniem psychoterapeuty, tak by pozostawić przestrzeń otwartą w przyszłości oraz wobec innych terapeutów i podejść. Działania w takim kierunku będzie doświadczeniem pozytywny dla klienta i zachęcający do dalszego poszukiwania pomocy w sytuacji jeśli w aktualnej sytuacji nie podejmie decyzji o psychoterapii.

Jest to również czas kiedy psychoterapeuta powinien ocenić swoje zasoby i ograniczenia w kontekście właśnie tego klienta. W sytuacji gdy zidentyfikowane ograniczenia uniemożliwiających rozwój klienta należy go o tym poinformować. Rzetelna informacja wiąże się z ujawnieniem ograniczenia po stronie terapeuty, co nie jest ograniczeniem klienta. Ogranicza klienta jedynie do realizacji swoich celów w tej relacji.

Podsumowując od pierwszych sesji psychoterapeuta Gestalt pracuję i wspomaga proces klienta w kierunku brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Poszerzanie świadomości o szerszy kontekst procesu psychoterapii niż wyobrażenia z jakimi przeszedł klient umożliwia klientowi podjęcie świadomej decyzji, dbając o wyeliminowanie negatywnych konsekwencji związanych z błędną decyzją.

Aleksandra Replin

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL