Piotr Joachimiak

Piotr Joachimiak

dr n. med. Piotr Joachimiak - specjalista psychiatra


Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rocznik 2007. Otrzymał wyróżnienie od JM Rektora UM za działalność naukową podczas studiów był dwukrotnym laureatem Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców w Poznaniu. Doświadczenie medyczne zdobywał w placówkach medycznych, m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu (Oddział Chorób Wewnętrznych), Szpitalu Wojewódzkim (Oddział Chorób Wewnętrznych) oraz podczas stażu specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie i Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. Obecnie prowadzi pracę naukową w ramach doktoratu przy Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także pracę dydaktyczną z zakresu psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem i współautorem kilku artykułów naukowych w czasopismach naukowych. Jest jednym z założycieli i członków zarządu Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu – organizacji non profit, propagującej idee patrona, humanizm oraz postawy etyczne. Do szczególnych zainteresowań zawodowych należą : choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, zespół DDA, psychoterapia.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.