Jan Roubal

Superwizor Zespołu

dr n. med. Jan Roubal jest psychoterapeutą, psychiatrą, superwizorem i trenerem psychoterapii. Wykłada psychoterapię na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Czechach, gdzie uczestniczy również w pracach Centrum Badań nad Psychoterapią. Przewodniczy Komitetowi Badawczemu EAGT.

Założył i prowadzi Szkolenie Terapii Gestalt (www.gestaltstudia.cz) oraz Trening Integracji Psychoterapii (www.psychoterapie-integrace.cz). Publikuje głównie teksty z zakresu psychoterapii w praktyce klinicznej. Jest współredaktorem dwóch książek: czeskiej publikacji „Current Psychotherapy” (Portal, 2010) oraz międzynarodowej publikacji „Gestalt Therapy in Clinical Practice. Od psychopatologii do estetyki kontaktu ”(FrancoAngeli, 2013). Kontakt: jan.roubal.cz@gmail.com

 

Jan o sobie:

Pracuję jako psychoterapeuta od ponad dwudziestu lat, a od ponad piętnastu lat uczę i superwizuję psychoterapię. Nadal mi się to podoba i lubię uczyć się od moich klientów, studentów i współpracowników. Terapia Gestalt jest moim ojczystym językiem psychoterapeutycznym. Podstawowe szkolenie z terapii gestalt z zagranicznymi wykładowcami z Norwegii i Belgii (ukończone w 1998 roku) pozwoliło mi poznać siebie, a także odkryć własną kreatywność. Praktyczne doświadczenie zdobywałam jako psychiatra i psychoterapeuta pracując z klientami w oddziale dziennym, szpitalu psychiatrycznym oraz prywatnej praktyce. Wykształcenie teoretyczne w zakresie terapii gestalt uzupełniałem na uzupełniającym szkoleniu podyplomowym, kursie superwizji, międzynarodowym kursie na temat koncepcji gestalt w psychopatologii, a także pisaniu czeskich i zagranicznych artykułów i rozdziałów w książkach. Publikuję teksty głównie z zakresu psychoterapii w praktyce klinicznej, współredagowałem książki: Współczesna psychoterapia (Portal, 2010); Terapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu (FrancoAngeli, 2013); Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy (Cambridge Scholars Publishing, 2016). Ważna jest dla mnie również otwartość na inne podejścia. Ukończyłem szkolenie z terapii Pesso (PBSP) i superwizji integracyjnej (ČIS), założyłem szkolenie Integracja w psychoterapii, uczę przyszłych psychologów na Wydziale Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie i jestem członkiem Centrum Badań nad Psychoterapią. Współpraca z kolegami z innych kierunków psychoterapeutycznych pozwala mi zobaczyć, jakie są ważne korzyści płynące z terapii Gestalt, a także co można dalej rozwijać.

Wybrane publikacje w języku angielskim:

 

ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. Therapists’ in-session experiences with depressive clients: A grounded theory. Psychotherapy Research, Oxford University Press, 2014, 6, ISSN 1050-3307. URL info

KOSTÍNKOVÁ, Jana a Jan ROUBAL. Forming an Integrative Training Concept: A Case Study of the Trainingin Psychotherapy Integration. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, 2015, 8, 32-54. ISSN 1756-7599.

FRANCESETTI, Gianni, Michela GECELE a Jan ROUBAL. Gestalt Therapy Approach to Psychopathology. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. Milano: FrancoAngeli, 2013, 59-76, Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7.

ROUBAL, Jan, Michela GECELA a Gianni FRANCESETTI. Gestalt Therapy Approach to Diagnosis. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. Milano: FrancoAngeli, 2013., 79-106, Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7.

ROUBAL, Jan a Elena KŘIVKOVÁ. Combination of Gestalt Therapy and Psychiatric Medication. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. Milano: FrancoAngeli, 2013, 161-183. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7.

FRANCESETTI, Gianni a Jan ROUBAL. Gestalt Therapy Approach to Depressive Experiences. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. 1. vyd. Milano: FrancoAngeli, 2013, 433-459. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7.

ROUBAL, Jan. The Three Perspectives Diagnostic Model: How Can Diagnostics Be Used In The Gestalt Approach And In Psychiatry Without An Unproductive Competition. Gestalt Journal of Australia & New Zealand, 2012, 8, 2, 21-53. ISSN 1834-5298.

ROUBAL, Jan. Experiment: A Creative Phenomenon of the Field. Gestalt Review, USA: Gestalt International Study Center, 2009, 13, 3, 263-276. ISSN 1084-8657.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.