WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA SPECJALISTÓW - 2 moduł 07-08.06.2019

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA SPECJALISTÓW - 2  moduł 07-08.06.2019

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA SPECJALISTÓW   Praktyka kliniczna w trzech tematach z wykorzystaniem technik, narzędzi metody Gestalt:


1) „Praca z klientem uzależnionym w podejściu Gestalt” 08-09.03.2019- 17 h


2) „Zaburzenia lękowe, a procesy organizmu „ 07-08.06.2019- 17h


3) „Praca z traumą i jej skutkami „ 27-28.09.2018- 17 h


GDZIE: Siedziba WSPG w Poznaniu u. Dąbrowskiego 75/18 (Pasaż Jeżycki)

DLA KOGO:
Program adresowany jest do: specjalistów i terapeutów uzależnień, pracowników interwencji kryzysowej, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, opiekunów, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.


CELE MODUŁU:

„Praca z klientem uzależnionym w podejściu Gestalt „:
prowadząca: Aleksandra Replin psychoterapeuta Gestalt, specjalista uzależnień, Superwizor
- Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności psychologicznych o narzędzia, techniki i metodykę Gestalt
- Teoretyczne rozumienie ,, uzależnienia ,, jako procesu i jego funkcje dla pacjenta/ klienta
- Zdobywanie umiejętności w pracy z osobami uzależnionymi poprzez pracę warsztatową i zaangażowanie osobiste odbiorcy
- Autoanaliza własnego warsztatu
- Możliwość superwizji pracy w tym obszarze - praca na materiale z własnej praktyki klinicznej

CELE MODUŁU:
„Zaburzenia lękowe, a procesy organizmu „ :
prowadząca: Aleksandra Replin psychoterapeuta Gestalt, specjalista uzależnień, Superwizor
- Proces powstawania zaburzenia lękowego u pacjenta/klienta w relacji z ważnymi osobami
- Procesy organizmu jako twórcze przystosowanie do otaczającej rzeczywistości
- Autoanaliza własnego warsztatu - możliwość superwizowania przypadków z własnej praktyki klinicznej
- Proces psychoterapii czyli odzyskanie utraconych aspektów siebie

 CELE MODUŁU:
„Praca z traumą i jej skutkami” (w przygotowaniu)

ZAJĘCIA: piątek 15:00-20:00 (5h)
sobota 9:00-16:30 (7,5h)


OPŁATA: za udział w indywidualnym module 450 zł.
za udział w trzech modułach 1050zł.

Wpłat należy dokonywać na: Aleksandra Replin Firma Usługowa ul. Dąbrowskiego 75/18 ,
60-523 Poznań
nr rachunku bankowego: 23 1950 0001 2006 7433 3334 0001
(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, nazwę i termin szkolenia)

ORGANIZATOR : Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt w Poznaniu

KONTAKT: Emilia Broniewska-Nawrot, gestalt.wspg@gmail.com, tel. 608 183 047

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.