VI EDYCJA WSPG-zaczynamy 26 października 2018

VI EDYCJA WSPG-zaczynamy                   26 października 2018

Zapraszamy na 2 - letnie szkolenie
I Etap Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów

POMOC PSYCHOLOGICZNA GESTALT
W PRAKTYCE ZAWODOWEJ


6 EDYCJA

Rozpoczęcie:

26 października 2018 r., Poznań

Zapraszamy:

pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nurtu Gestalt
w praktyce zawodowej

Co można zdobyć?

 Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dorosłymi, młodzieżą
i dziećmi
 Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych
 Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich
w pracy zawodowej
 Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych
 Poznanie i doświadczenie wielowymiarowości kontaktu psychologicznego
 Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez osobiste zaangażowanie się w proces edukacji. Zapraszamy do udziału w warsztatach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności i wiedza będące przedmiotem szkolenia. Studenci nabywają wiedzę i umiejętność wykonując osobiście praktyczne zadania nazywane treningiem zawodowym. Uzyskują również kompetencje teoretyczne i praktyczne wraz z pogłębieniem procesu rozumienia, świadomości.
Utrwalanie umiejętności wiąże się z zaangażowaniem osobistym - symulowanie eksperymentu, doświadczanie, prowadzenie sesji, praktykowanie umiejętności nabytych w grupie.

Terminy zjazdów

I ROK SZKOŁY


1 ) 26-28 października2018
2)  30 listopada-2 grudnia 2018
3) 11-13 stycznia 2019
4)  1-3 lutego 2019
5) i 6) 20-24 marca 2019
Trening interpersonalny (40 h)
7)  5-7 kwietnia 2019

8)  17-19 maja 2019
9)  7-9 czerwca 2019

10) 13-15 września 2019

II ROK SZKOŁY

11) 25-27 października 2019

12) 15-17 listopada 2019

13)i14) 11-15 grudnia 2019

Trening terapeutyczny (40h)
Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym czasie

Program obejmuje 18 zjazdów (w tym: 16 warsztatów weekendowych i dwa 5-dniowe treningi: interpersonalny i terapeutyczny, superwizję grupową)

Godziny zajęć:

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.
pt. 15.00 – 20.00, sb. 9.00 – 19.00, (13.00-15.00 przerwa obiadowa) ndz. 9.00 – 15.00

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów
pracująca zgodnie ze standardami EAGT.

Zajęcie będą odbywały się w max. 15 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

Miejsce szkolenia

Poznań, ulica Dąbrowskiego 75/18, sala warsztatowa

Czym się kończy?
Każdy uczestnik otrzyma dyplom poświadczający nabycie umiejętności w zakresie „Pomocy Psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej”. Zakończenie I etapu (2 –letniego szkolenia) daje możliwość udziału
w drugiej (2-letniej) części i zdobycia kwalifikacji w zakresie umiejętności Psychoterapeutycznych i Trenerskich Gestalt.

W ramach 2 - letniego programu student realizuje:

 1 rok – 146 godzin merytorycznych kształcenia merytorycznego w formie warsztatowej
 2 rok – 106 godzin merytorycznych kształcenia merytorycznego w formie warsztatowej
 80 h (40 h - trening interpersonalny i 40 h - trening terapeutyczny)
 50 h - superwizja grupowa

Rekrutacja:

Należy wypełnić i przesłać ankietę do biura, następnie umówić się i odbyć rozmowę rekrutacyjną

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera z uczestnikiem umowę szkoleniową na okres      2 lat.

Inwestycja finansowa:

I rok: 2100 zł (wpisowe) + 8 x 510 zł (warsztaty) i 1 x 1020 zł (trening) = 7 200 zł
II rok: 8 x 510 zł (warsztaty) i 1 x 1020 zł (trening) = 5100 zł

Wpisowe: 2100 zł (należy uiścić do 01 pażdzierrnika 2018r.).

Szczegóły organizacyjne: Emila Broniewska-Nawrot, tel. 608 183 047, gestalt.wspg@gmail.com,
Szczegóły merytoryczne: Aleksandra Replin , tel. 503 779 077

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.