Seminarium z elementami warsztatu prowadzone przez Piotra Mierkowskiego- 2 grudnia2019

Seminarium z elementami warsztatu prowadzone przez Piotra Mierkowskiego-              2 grudnia2019

 Twórcza bezinteresowność, płodna próżnia i paradoksalna teoria zmiany – eksploracja teorii poprzez doświadczenie - seminarium z elementami warsztatu prowadzone przez Piotra Mierkowskiego- 2 grudnia2019

skierowane do psychoterapeutów Gestalt oraz osób uczących się w szkołach Gestalt , dla wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu psychoterapii Gestalt.

Udział w seminarium jest okazją do lepszego zapoznania się z teoretyczną bazą terapii Gestalt, i z tym w jaki sposób teoria twórczej bezinteresowności Salomo Friedlaendera, paradoksalna teoria zmiany Arnie Beisser’a oraz pojęcie płodnej próżni Fritza Perlsa wpływa na terapeutyczną postawę terapeuty i kształtuje metody pracy z klientem. Podczas gdy podstawą seminarium będzie przekazanie określonej wiedzy teoretycznej na powyższy temat, elementy warsztatu w konwencji Gestalt umożliwią uczestnikom aktywny udział w tworzeniu jego zawartości. Będzie również okazja do wspólnego eksperymentowania oraz ćwiczenia praktycznych umiejętności takich jak np. dialog z pustym krzesłem, praca z przeciwieństwami, konfliktem i wewnętrzną debatą praca z ruchem itp.

Prowadzący: Piotr Mierkowski – psycholog, psychoterapeuta i superwizor z Wlk Brytanii, absolwent London Metropolitan University i The Gestalt Centre w Londynie, gdzie niedawno sprawował rolę dyrektora, a obecnie prowadzi seminaria kliniczne dla studentów magisterskich studiów psychoterapii. Jest autorem cyklu szkoleniowego dla psychoterapeutów opartego o książkę F. Perlsa, R. Hefferline’a i P. Goodmana „Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality” (1951), stanowiącej teoretyczną podstawę podejścia Gestalt do psychoterapii. Stały współpracownik ITEG w Rzeszowie. Jako niezależny trener prowadzi też w Polsce grupy treningu terapeutycznego i superwizji dla profesjonalistów. Praktykę psychoterapeutyczną w Londynie prowadzi od 1991 roku, pracuje indywidualnie, z parami i grupami; zrzeszony w UKCP, AAGT i EAGT; od niedawna członek zarządu UKAGP. Podejście Gestalt jest podstawą jego pracy klinicznej i filozofii życiowej.

SZCZEGÓŁY:

Organizator: Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt w Poznaniu

Termin: 2 grudnia 2019 (poniedziałek)

9:00-19:00 (łącznie 8 godzin z dwugodzinną przerwą obiadową 13:00-15:00)

Miejsce:Poznań,ul.Dąbrowskiego75/18 (Pasaż Jeżycki)

Inwestycja: 300 zł. (płatne do 15.11.2019)

Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w szkoleniu

Ilość uczestników w grupie seminaryjnej: maksymalnie 25 osób

Kontakt: Emilia Broniewska-Nawrot gestalt.wspg@gmail.com, tel.608 183 047

Wpłat należ dokonywać na:
Aleksandra Replin Firma Usługowa, ul. Dąbrowskiego 75/18
60-523 Poznań
nr rachunku bankowego: 23 1950 0001 2006 7433 3334 0001
(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, nazwę i termin szkolenia)

 

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.