Trwa rekrutacja na IX edycję szkoły WSPG w Gdyni

Trwa rekrutacja na IX edycję szkoły WSPG w Gdyni

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii zaprasza na   2 - letnie szkolenie 
I Etapu Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów-Program Podstawowy

POMOC PSYCHOLOGICZNA GESTALT
W PRAKTYCE ZAWODOWEJ
IX EDYCJA WSPG  8-10.11.2019 w Gdyni ;Plac Grunwaldzki 18/1

Zapraszamy:
pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nurtu Gestalt
w praktyce zawodowej

Co można zdobyć?

 Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dorosłymi, młodzieżą
i dziećmi
 Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych
 Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich
w pracy zawodowej
 Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych
 Poznanie i doświadczenie wielowymiarowości kontaktu psychologicznego
 Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez osobiste zaangażowanie się w proces edukacji. Zapraszamy do udziału w warsztatach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności i wiedza będące przedmiotem szkolenia. Studenci nabywają wiedzę i umiejętność wykonując osobiście praktyczne zadania nazywane treningiem zawodowym. Uzyskują również kompetencje teoretyczne i praktyczne wraz z pogłębieniem procesu rozumienia, świadomości.
Utrwalanie umiejętności wiąże się z zaangażowaniem osobistym - symulowanie eksperymentu, doświadczanie, prowadzenie sesji, praktykowanie umiejętności nabytych w grupie.

Zgłoszenia na rozmowę rekrutacyjną pod nr. 608 183 047

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.