Rusza nowa Edycja VII szkoły WSPG-Program Podstawowy-12 kwietnia 2019

Rusza nowa Edycja VII szkoły WSPG-Program Podstawowy-12 kwietnia 2019

I etap - Program Podstawowy Edycja VII
— Pomoc psychologiczna Gestalt w praktyce zawodowej.

Nowa Edycja VII - zaczynamy 12 kwietnia 2019.

Zapraszamy pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nurtu Gestalt w pracy zawodowej

Co można zdobyć?

Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi
Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych
Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej
Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych
Poznanie i doświadczenie wielowymiarowości kontaktu psychologicznego
Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

Zapraszamy do udziału w warsztatach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności i wiedza będące przedmiotem szkolenia. Studenci nabywają wiedzę i umiejętność wykonując osobiście praktyczne zadania nazywane treningiem zawodowym. Uzyskują również kompetencje teoretyczne i praktyczne wraz z pogłębieniem procesu rozumienia, świadomości. Utrwalanie umiejętności wiąże się z zaangażowaniem osobistym - symulowanie eksperymentu, doświadczanie, prowadzenie sesji, praktykowanie umiejętności nabytych w grupie.

Rekrutacja

Należy wypełnić i przesłać wypełnioną ankietę, następnie umówić się i odbyć rozmowę rekrutacyjną.

Harmonogram 

I rok szkoły

 • Integracja oraz wprowadzenie do filozofii podejścia Gestalt
 • Korzenie i podstawowe pojęcia w psychoterapii Gestalt
 • Figura i tło, świadomość, samoregulacja w cyklu Zinkera
 • Teoria pola, metoda fenomenologiczna oraz dialog egzystencjalny
 • Trening interpersonalny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 • Trening interpersonalny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 • Kontakt terapeutyczny w podejściu Gestalt, kontakt graniczny
 • Koncepcje zaburzeń cz.1
 • Koncepcje zaburzeń cz.2
 • Podsumowanie pierwszego roku i egzamin

II rok szkoły

 • Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.1
 • Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.2
 • Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 • Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 • Niektóre zjawiska w relacji terapeutycznej, Etyka w zawodzie psychoterapeuty
 • Zastosowanie podejścia Gestalt w socjoterapii
 • Formy psychoterapii Gestalt
 • Trening umiejętności psychoterapeutycznych
 • Metodyka pracy z ciałem w procesie psychoterapii i pomocy psychologicznej Gestalt
 • Zakończenie i podsumowanie procesu edukacji I etapu - Egzamin

Każdy uczestnik otrzyma dyplom poświadczający nabycie umiejętności w zakresie "Pomocy psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej". Zakończenie I etapu (2 – letniego szkolenia) daje możliwość udziału w drugiej (2-letniej) części i zdobycia kwalifikacji w zakresie umiejętności Psychoterapeutycznych i Trenerskich Gestalt.

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów pracująca zgodnie ze standardami EAGT:

Aleksandra Replin
Jolanta Cieplińska
Marta Rommel
Jacek Panster
Agnieszka Nawrot
Grażyna Wasilewska-Boroń

Godziny zajęć

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.

pt. 15.00 – 20.00
sb. 9.00 – 19:00 (13.00-15.00 przerwa obiadowa)
ndz. 9.00 – 15.00

Łącznie19 godzin zegarowych. Zajęcie będą odbywały się w max. 15 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.

Cena: (VII edycji)


I rok: 2100 zł (wpisowe) + 8 x 510 zł (warsztaty) i 1 x 1020 zł (trening) = 7200zł
II rok: 8 x 510 zł (warsztaty) i 1 x 1020 zł (trening) = 5100 zł
Wpisowe: 2100 zł

Każdy warsztat należy opłacić do 5 dni przed rozpoczęciem zjazdu w kwocie 510 zł.

Więcej informacji udzieli: gestalt.wspg@gmail.com

organizacyjnych: Emilia Broniewska-Nawrot 608 183 047
merytorycznych: Aleksandra Replin, 503 779 077

Obecnie WSPG jest w procesie akredytacji w (EAGT) European Association for Gestalt Therapy. Do czasu jej uzyskania studenci mają możliwość ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EAGT bezpośrednio w tymże stowarzyszeniu.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.