PRACA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I NARZĘDZI GESTALT

PRACA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I NARZĘDZI GESTALT

Cykl warsztatów dla profesjonalistów, pomocny w pracy z osobami uzależnionymi z wykorzystaniem technik i narzędzi Gestalt.


GDZIE: Siedziba WSPG w Poznaniu u. Dąbrowskiego 75/18 (Pasaż Jeżycki)

DLA KOGO:
Program adresowany jest do: specjalistów i terapeutów uzależnień, pracowników interwencji kryzysowej, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, opiekunów, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.


CELE SZKOLENIA:
✔ Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności psychologicznych a narzędzia i techniki Gestalt w pracy klinicznej z osobami uzależnionymi;
✔ Nabycie praktycznych kompetencji psychologicznych w pracy z osobami uzależnionymi;
✔ Poznanie teoretycznego postrzegania objawu uzależnienia w konwencji Gestalt;
✔ Warsztatowa praca w realizacji programu a osobiste zaangażowanie;
✔ Autoanaliza własnego warsztatu pracy;
✔ Możliwość skorzystania oglądu superwizyjnego.


PROWADZĄCY : Aleksandra Replin, Jolanta Cieplińska


TEMATYKA :
➡ Warsztat I
Gestaltowska koncepcja funkcjonowania człowieka w świecie. Uwarunkowania wynikające z pola, w którym żyje klient/pacjent.
➡Warsztat II
Kontrakt terapeutyczny z osobami uzależnionym jako proces brania odpowiedzialności klienta/pacjenta - podstawowy warunek zmiany.
➡ Warsztat III
Relacja terapeutyczne Ja - Ty jako narzędzie tworzące przestrzeń do autentycznego i otwartego poszukiwania własnych rozwiązań.
➡ Warsztat IV
Wykorzystanie eksperymentu psychologicznego jako wielowarstwowa praca terapeutyczna poszerzająca perspektywę osób pracujących nad zmianą lub motywacją.
➡ Warsztat V
Zastosowanie technik pracy z ciałem (wg koncepcji A. Lowena) w procesie psychoterapii osób uzależnionych.
➡ Warsztat VI
Praca z oporem jako ważnym aspektem "Ja", kluczowym i ważnym momencie, pojawiającym się w procesu zmiany.
➡ Warsztat VII
Koncepcja objawu jako mechanizmu obronnego - praca poza objawem, możliwości i ograniczenia.


KIEDY:
I termin : 11-12.01.2019 prowadząca :Aleksandra Replin
II termin: 22-23.02.2019 prowadząca :Jolanta Cieplińska
III termin: 22-23.03.2019
IV termin: 12-13.04.2019
V termin : 31.05-01.06.2019
VI termin: 6-7.09.2019
VII termin: 4-5.10.2019

ZAJĘCIA: piątek 13:00-20:00 (6h)
sobota 9:00-17:00 (7h)
Łącznie 90 godzin.


INWESTYCJA : 3380 zł. - za całość szkolenia.
2800 zł. przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018
Możliwość rozłożenia płatności na raty ,wysokość pierwszej raty 1500 zł.
Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w warsztacie.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na elektroniczny adres WSPG.

Wpłat należy dokonywać na: Aleksandra Replin Firma Usługowa ul. Dąbrowskiego 75/18 , 60-523 Poznań
nr rachunku bankowego: 23 1950 0001 2006 7433 3334 0001
(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, nazwę i termin szkolenia)

ORGANIZATOR : Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt w Poznaniu

KONTAKT : Emilia Broniewska-Nawrot, gestalt.wspg@gmail.com, tel. 608 183 047

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.