PRACA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I NARZĘDZI GESTALT

PRACA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I NARZĘDZI GESTALT


Cykl 7 warsztatów dla profesjonalistów, pomocny w pracy z osobami uzależnionymi z wykorzystaniem technik i narzędzi Gestalt.

DLA KOGO:
Program adresowany jest do: specjalistów i terapeutów uzależnień, pracowników interwencji kryzysowej, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, opiekunów, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.


CELE SZKOLENIA:
✔ Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności psychologicznych a narzędzia i techniki Gestalt w pracy klinicznej z osobami uzależnionymi;
✔ Nabycie praktycznych kompetencji psychologicznych w pracy z osobami uzależnionymi;
✔ Poznanie teoretycznego postrzegania objawu uzależnienia w konwencji Gestalt;
✔ Warsztatowa praca w realizacji programu a osobiste zaangażowanie;
✔ Autoanaliza własnego warsztatu pracy;
✔ Możliwość skorzystania oglądu superwizyjnego.

TEMATYKA :
➡ Warsztat I
Gestaltowska koncepcja funkcjonowania człowieka w świecie. Uwarunkowania wynikające z pola, w którym żyje klient/pacjent.
➡Warsztat II
Kontrakt terapeutyczny z osobami uzależnionym jako proces brania odpowiedzialności klienta/pacjenta - podstawowy warunek zmiany.
➡ Warsztat III
Relacja terapeutyczne Ja - Ty jako narzędzie tworzące przestrzeń do autentycznego i otwartego poszukiwania własnych rozwiązań.
➡ Warsztat IV
Wykorzystanie eksperymentu psychologicznego jako wielowarstwowa praca terapeutyczna poszerzająca perspektywę osób pracujących nad zmianą lub motywacją.
➡ Warsztat V
Zastosowanie technik pracy z ciałem (wg koncepcji A. Lowena) w procesie psychoterapii osób uzależnionych.
➡ Warsztat VI
Praca z oporem jako ważnym aspektem "Ja", kluczowym i ważnym momencie, pojawiającym się w procesu zmiany.
➡ Warsztat VII
Koncepcja objawu jako mechanizmu obronnego - praca poza objawem, możliwości i ograniczenia.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.