WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA SPECJALISTÓW - Praktyka kliniczna w trzech tematach z wykorzystaniem technik, narzędzi metody Gestalt

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA SPECJALISTÓW - Praktyka kliniczna w trzech tematach z wykorzystaniem technik, narzędzi metody Gestalt

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA SPECJALISTÓW
Praktyka kliniczna w trzech tematach z wykorzystaniem technik, narzędzi metody Gestalt:


1) „Praca z klientem uzależnionym w podejściu Gestalt” 08-09.03.2019- 17 h


2) „Zaburzenia lękowe, a procesy organizmu"  07-08.06.2019- 17h


3) „Praca z traumą i jej skutkami " 27-28.09.2018- 17 h

DLA KOGO:
Program adresowany jest do: specjalistów i terapeutów uzależnień, pracowników interwencji kryzysowej, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, opiekunów, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.


CELE MODUŁU:

„Praca z klientem uzależnionym w podejściu Gestalt „:
prowadząca: Aleksandra Replin psychoterapeuta Gestalt, specjalista uzależnień, Superwizor
- Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności psychologicznych o narzędzia, techniki i metodykę Gestalt
- Teoretyczne rozumienie ,, uzależnienia ,, jako procesu i jego funkcje dla pacjenta/ klienta
- Zdobywanie umiejętności w pracy z osobami uzależnionymi poprzez pracę warsztatową i zaangażowanie osobiste odbiorcy
- Autoanaliza własnego warsztatu
- Możliwość superwizji pracy w tym obszarze - praca na materiale z własnej praktyki klinicznej

CELE MODUŁU:
„Zaburzenia lękowe, a procesy organizmu „ :
prowadząca: Aleksandra Replin psychoterapeuta Gestalt, specjalista uzależnień, Superwizor
- Proces powstawania zaburzenia lękowego u pacjenta/klienta w relacji z ważnymi osobami
- Procesy organizmu jako twórcze przystosowanie do otaczającej rzeczywistości
- Autoanaliza własnego warsztatu - możliwość superwizowania przypadków z własnej praktyki klinicznej
- Proces psychoterapii czyli odzyskanie utraconych aspektów siebie

 CELE MODUŁU:
„Praca z traumą i jej skutkami”(w przygotowaniu)

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.