Webinaria: 

”Badania w psychoterapii Gestalt”

 

Szkolenie ma charakter charytatywny, minimalna wpłata wynosi 100 EUR, po 50 EUR rozdzielone równo pomiędzy dwie wskazane przez Philipa Brownella instytucje z Kijowa.

 

Zapraszamy na cykl szkoleniowy z Philipem Brownellem:

Autor poprowadzi dla WSPG 8 trzygodzinnych webinariów od października 2022 do czerwca 2023 włącznie . 

Cykl szkoleniowy ma charakter pomocowy. Pieniądze uzyskane z wykładów zostaną zgodnie z wolą Philipa przekazane na instytucje pomagające potrzebującym oraz propagujące rozwój edukacji na Ukrainie.

Daty webinarów:

27 października 2022

1 grudnia 2022 r

26 stycznia 2023

23 lutego 2023

30 marca 2023

27 kwietnia 2023

25 maja 2023

29 czerwca 2023

Czas: 18:00-21:00

Zapisy do 20 października 2022

O prowadzącym:

Dr Brownell ukończył akredytowany przez APA program z psychologii klinicznej na Uniwersytecie George'a Foxa. Jest wyszkolonym terapeutą Gestalt i psychologiem klinicznym licencjonowanym w Idaho, pracującym w Family Health Services w Idaho. Jest niezależnym naukowcem, trenerem i profesjonalnym coachem. Zaangażowany w budowanie tradycji badawczej terapii Gestalt. Założyciel The Research Conference, odbywającego się co dwa lata spotkania badaczy praktyków Gestalt i światowej klasy badaczy spoza dziedziny terapii Gestalt. Jest głównym twórcą projektu badawczego finansowanego przez Fundację Templetona pt. „Zintegrowane duchowo procesy w terapii Gestalt: badanie wiary, świadomości i spontaniczności w psychoterapii”. Dr Brownell prowadzi również internetową grupę dyskusyjną o nazwie gstalt-l (Gstalt-L to niezależna e-Społeczność osób zainteresowanych teorią terapii Gestalt i jej różnymi zastosowaniami.

Kalendarz webinariów:


27 października 2022
Wprowadzenie: Historia badań psychologicznych, ruch badawczy Gestalt i badania jako systematyczna obserwacja z analizą matematyczną i krytycznym myśleniem
Streszczenie: Sesja ta ujawni kontekst historyczny dla wysiłków na rzecz stworzenia tradycji badawczej w terapii Gestalt. Rozwijająca się na gruncie ogólnych badań psychologicznych tradycja badań Gestalt musi być rozumiana w tym kontekście. W ramach tego rozważania określimy czym metoda naukowa faktycznie jest.

1 grudnia 2022 
Pytania badawcze, obszar zainteresowań i program badań
Streszczenie: Każdy projekt badawczy wynika z ciekawości lub potrzeby oceny prawdziwości hipotez, oceny skuteczności leczenia lub skuteczności procedury. Najbardziej efektywne badania prowadzone są w zespołach badawczych; więc rozważymy stworzenie zespołów ds. badań Gestalt oraz tego jak mogą one wyglądać.

26 stycznia 2023
Terminologia – badawczy GPS, w drodze do odnalezienia rozwiązania
Streszczenie: Ta sesja zawiera definicje różnych kluczowych terminów niezbędnych do badań. Celem tutaj jest doprecyzowanie sposobu, w jaki mówimy o badaniach, abyśmy mogli być bardziej precyzyjni w projektach badawczych, które tworzymy.

23 lutego 2023
Prowadzenie badań – metodologia dopasowana do osiągania różnorodnych celów
Streszczenie: Ta sesja analizuje różne metodologie badawcze, aby docenić, jakie rodzaje badań można wykorzystać do osiągnięcia różnych zadań i celów.

30 marca 2023
Etyka i prawo
Streszczenie: Ta sesja analizuje wymagania etyczne pracy z ludźmi oraz różne kwestie prawne, których można by się spodziewać lub trzeba było wziąć pod uwagę przy tworzeniu opartej na praktyce sieci badawczej.

27 kwietnia 2023
Finansowanie
Streszczenie: Sesja ta rozważa potrzebę stworzenia strumieni finansowania wspierającego projekty badawcze. Przedstawia procedury związane ze staraniem się o dotacje.

25 maja 2023
Publikowanie
Streszczenie: W tej sesji rozważymy publikację badań, których wydanie jest konieczne po zakończeniu projektu badawczego w celu podzielenia się swoją pracą i podzielenia się nią z większą społecznością. W to wchodzą różne rodzaje publikacji, w tym recenzowane czasopisma dostępne dla szerszego grona odbiorców.

29 czerwca 2023
Promocja – wykorzystywanie badań do rozwijania profesjonalnej praktyki terapii Gestalt
Streszczenie: W tej sesji uznano, że aktywizm społeczny jest niezbędny do rozwijania naszej dyscypliny na podstawie prawidłowo zaprojektowanych i przeprowadzonych badań. To propagowanie badań w szerszym kontekście zapewni miejsce dla terapii Gestalt przy „stole” wśród różnych organów regulacyjnych.

Płatność:

Szkolenie ma charakter charytatywny, minimalna wpłata wynosi 100 EUR, po 50 EUR rozdzielone równo pomiędzy dwie wskazane przez Philipa Brownella instytucje z Kijowa.

Ponieważ polskie prawo podatkowe utrudnia firmom przekazywanie darowizny organizacjom poza granicami kraju, prosimy o przekazanie płatności bezpośrednio na podane adresy oraz wysłanie kopii przelewu na adres gestalt.wspg@gmail.com . Na tej podstawie udział w cyklu szkoleniowym zostanie potwierdzony.

PROSIMY O OPŁACANIE DWÓCH INSYTUTCJI  KAŻDA PO MINIMUM 50 EURO ( INSTYTUT GESTALT ORAZ CARITAS)


Dane do przelewów poniżej:

1. KIEV GESTALT UNIVERSITY

15, st. Khreshchatyk, Kyiv
contact@kgu.org.ua

Dane do przelewu:- in EUR
Beneficjent:
KIEV GESTALT UNIVERSITY
Kod 36697980
MARSHALA MALINOVSKOGO 15/3
UA 04212, Kyiv, Ukraine
Numer konta w EUR: UA763052990000026000046802209
BENEFICIARY’S BANK JSC CB "PRIVATBANK",
1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2X
CORRESPONDENT BANK
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
ACCOUNT OF BENEFICIARY’S BANK
400886700401
LUB:
CORRESPONDENT BANK
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE: CHASDEFX
ACCOUNT OF BENEFICIARY’S BANK
6231605145


2. CARITAS UKRAINA

The cathedra of the resurrection of christ (Ukrainian: Патріа́рший собо́р Воскресі́ння Христо́вого УГКЦ) is the main cathedral of the Ukrainian Greek Catholic Church, located in Kyiv, the capital of Ukraine.
Address: vul. Ozarkevycha, 4, 79016 Lviv, Ukraine
Telephone: +38 067 374 91 90
Email: secretary@caritas.ua

SWIFT:WUCBUA2X
Beneficiary: Acc UA79 325365 000000 2600801913626 name International Charity Foundation Caritas Ukraine
Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ “КРЕДОБАНК”,
Призначення платежу: CHARITABLE DONATION FOR CARITAS UKRAINE
Purpose of payment: CHARITABLE DONATION FOR CARITAS UKRAINE

Zapisy trwają do 20 października 2022, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: gestalt.wspg@gmail.com z dopiskiem” P. Brownell badania”

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.