Rozwój osobisty adepta

 

Wymagania EAGT

 

 

Zakres realizacji WSPG

 

Zakres realizacji Studenta

 

600 godzin teorii i metodologii przeprowadzone w sposób empiryczny

 

 

Realizuje WSPG

 

x

 

150 godzin superwizji

Superwizor szkoleniowy zewnętrzny powinien posiadać 8 lat psychoterapeutycznej praktyki klinicznej, min. 3 lata autonomicznej praktyki superwizyjnej oraz certyfikat superwizora PTPG i/lub EAGT

 

 

Realizuje WSPG

By zadbać o ciągłość superwizji w pozostałym czasie (poza superwizja w szkoleniu student sam zapewnia sobie superwizję (Superwizor z certyfikatem EAGT)

250 godzin osobistego doświadczenia terapeutycznego

W tym psychoterapia indywidualna 100 godzin

 

Psychoterapeuta szkoleniowy powinien posiadać 5 lat praktyki klinicznej od momentu ukończenia całościowego szkolenia oraz certyfikat PTPG i/lub EAGT

100 godzin ( trening interpersonalny i terapeutyczny) realizuje WSPG

50 godzin grupowe, 100 godzin indywidualnej realizuje student we własnym zakresie

50 godzin osobistego wyboru

x

Realizuje student we własnym zakresie

400 godzin praktyki kliniczne

x

Realizuje student we własnym zakresie, pod superwizją w WSPG (gdy jest w trakcie szkolenia), gdy jej nie ma w trakcie szkolenia student organizuje ją sobie indyw. lub grupowo KOORDYNUJE KOORDYNATOR

 

 

Wymagania PTPG

 

Zakres realizacji

 

Zakres realizacji

 

Teoria i metodologia psychoterapii

 

 

Realizuje WSPG

 

x

Co najmniej 150 godzin superwizji

Superwizor szkoleniowy zewnętrzny powinien posiadać 8 lat psychoterapeutycznej praktyki klinicznej, min. 3 lata autonomicznej praktyki superwizyjnej oraz certyfikat superwizora PTPG i/lub EAGT

Realizuje WSPG

Pozostałe godziny podczas praktykowania – student we własnym zakresie

 

Psychoterapia własna – co najmniej 100 godzin psychoterapii indywidualnej

Psychoterapeuta szkoleniowy powinien posiadać 5 lat praktyki klinicznej od momentu ukończenia całościowego szkolenia oraz certyfikat PTPG i/lub EAGT

 

 

x

 

Student realizuje we własnym zakresie

Psychoterapia grupowa – 150 godzin

100 godzin ( trening interpersonalny i terapeutyczny) realizuje WSPG

50 godzin, realizuje student we własnym zakresie

 

Staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – min. 400 godzin praktyki klinicznej, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych, dziennych, placówkach opieki zdrowotnej, pozostała część może być zrealizowana w innej placówce prowadzącej psychoterapię,

 

x

 

Realizuje student we własnym zakresie

Posiadają co najmniej 4 letnią praktykę pracy psychoterapeutycznej pod stałą superwizją

x

Realizuje student we własnym zakresie, pod superwizją w WSPG (gdy jest w trakcie szkolenia), gdy jej nie ma w trakcie szkolenia student organizuje ją sobie indyw. lub grupowo

50 godzin zajęć do wyboru zgodnie z osobistymi preferencjami

 

Realizuje student we własnym zakresie

 

 

 

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.