ETAP I - PROCEDURA REKRUTACJI

 1. ETAP WSTĘPNY Aplikant kontaktuje się z Działem Administracji On-line w celu dokonania zapis do bazy osób zainteresowanych rekrutacją. Wówczas otrzyma informacje o stanie naborów oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji. W wyznaczonym momencie otrzyma formularza aplikacyjnego wraz z nim należy wnieść opłatę administracyjną. Po jej uiszczeniu kandydat otrzymuje wzoru umowy na szkolenie WSPG. Następnie zostaje umówiony termin rozmowy rekrutacyjnej

2. WARSZTAT GESTALT WPROWADZAJĄCY Aplikant zobowiązany jest do udziału w warsztacie lub treningu rozwojowym wprowadzającym w nurcie Gestalt przed rozpoczęciem szkolenia na I etapie „ Pomoc Psychologiczna w ujęciu Gestalt”. Propozycje warsztatów, treningów aplikant otrzymuje wraz z dokumentacją rekrutacyjną lub bezpośrednio pisząc do Działu Administracji na e-mail szkoły. Na warsztat można zapisać się przed samym procesem rekrutacyjnym lub w jego trakcie.

3. ROZMOWA REKRUTACYJNA Przeprowadzana przez koordynatora lub osobę z Zespołu. Celem rozmowy rekrutacyjnej jest wyjaśnienie specyfiki szkolenia i wynikających z tego tytułu konsekwencji, zapoznanie się kandydata z ograniczeniami i możliwościami wykorzystania programu szkoły w zależności od sytuacji zawodowej i osobistej aplikanta (wykształcenia i doświadczenie, zawodowej). Wstępnie zostaje omówiona droga zawodowa z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji zawodowej i osobistej (dotyczy to osób, które traktują program jako szkolenie całościowe w psychoterapii Gestalt). Decyzje podejmuje rekruter i informuje aplikanta po zakończeniu rozmowy. Decyzje przesyła mailem do Administracji.

4. ETAP KOŃCOWY Aplikant kontaktuje się z działem administracji one-line w celu dopełnienia warunków formalnych (podpisania umowy, uiszczenia opłaty wynikającej z zawartej umowy, inne). Dział administracji on-line wysyła informacje o rozpoczęciu szkolenia(harmonogram, program i inne)

 

 

  

 

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.