II etap - Program Kliniczny-Szkoła Psychoterapeutów Indywidualnych i Grupowych Gestalt

— dwuletnie szkolenie po ukończeniu programu podstawowego

 • Termin27. 10. 2021
 • Miejsceul.Dąbrowskiego 75/18, Poznań
 • Cena18 600 zł. *

Ukończenie całego cyklu dwóch etapów Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt uprawnia do ubiegania się w procedurze indywidualnej o certyfikat Psychoterapeuty Gestalt w EAGT

Celem szkolenia na II etapie Szkoły Psychoterapii jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy w zawodzie psychoterapeuty Gestalt oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii Klienta.
Szkolenie odbywa się w oparciu o osobiste zaangażowanie w proces edukacji Zdobyte kompetencje pozwolą na samodzielne i odpowiedzialne towarzyszenie Klientom w rozwiązywaniu problemów, trudności, leczeniu i rozwijaniu własnego życia. Program szkolenia umożliwia naukę wszystkich istotnych zagadnień które zawiera proces psychoterapii. Dzięki tak ułożonemu programowi będzie można w chronologiczny sposób zdobywać i rozwijać wiedzę i umiejętności Postawy Terapeuty.

Harmonogram:

Pierwszy Rok II Etap

1) Teoria i praktyka pracy grupowej Psychoterapeutów Gestalt w doświadczeniu empirycznym treningu interpersonalnego

2) Proces Grupowy - teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe - teorie osobowości, zdrowie i choroba

3) Kontrakt - zasady i warunki kontraktowania procesu psychoterapii z klientem
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe - teorie osobowości, zdrowie i choroba

4) Warsztat 3-modułowy: Badania w psychoterapii, Gestalt a diagnoza, Różnorodność kulturowa

5) Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia , jednostki chorobowe – teorie osobowości, zdrowie i choroba
+Kodeks Etyki Psychoterapeuty Gestalt
+Proces Psychoterapii - Warunki formułowania diagnozy w oparciu o Diagnozę Fenomenologiczną

6) Gestaltowskie procedury językowe - dialog terapeutyczny
+ Egzamin- Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD, psychopatologia , jednostki chorobowe

7) Autodiagnoza- koncepcja zaburzeń w Gestalt

8) Gestaltowska koncepcja rozwoju - diagnoza klienta w oparciu o polifoniczny rozwój dominiów w polu

9) Praca z grupą - teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego

10) Techniki i narzędzia Gestalt

11 )Psychosomatyka - praca z symptomem, objawem

12) Zjawisko oporu w procesie psychoterapii, mechanizmy unikania kontaktu, praca z oporem.

13) Wybrane problemy kliniczne: zaburzenia lękowe, nerwice - praca z klientem w podejściu Gestalt

 Drugi Rok II Etap

14) Wybrane problemy kliniczne: depresja, żałoba, myśli samobójcze - praca z klientem w podejściu Gestalt

15) Praca ze wstydem i poczuciem winy. Dotyk i etyka w kontakcie fizycznym w procesie psychoterapii Gestalt

16) Proces psychoterapii - wyznaczniki ewaluacji, zmiany klienta, holistyczna jakość zmian kontaktu, fazy procesu psychoterapii momenty kluczowe.

17) Relacyjna praca ciałem i ruchem w oparciu o somatyczno-rozwojowe podejście Ruelli Frank(DSP)

18) Wybrane problemy kliniczne: trauma, PTSD - praca z klientem w podejściu Gestalt

Praca terapeutyczna z osobami LGBTQ+

19) Wybrane problemy kliniczne: zjawisko kryzysu - praca z klientem w kryzysie

20) Praca z grupą - na bazie procesu grupy

21) Wybrane problemy kliniczne : uzależnienia - pomoc w podejściu Gestalt

22) Wybrane problemy kliniczne. Specyfika kontaktu w doświadczeniu psychotycznym (schizofrenicznym). Diagnoza fenomenologiczna, estetyczna i nozologiczna oraz poszukiwanie wspólnego gruntu w relacji

23)Metodyka pracy z ciałem w Gestalt w oparciu o rozwój psychoruchowy dziecka - twórcze przystosowanie. Taniec i ruch jako narzędzia psychoterapii Gestalt ( Na bazie teorii analizy bioenergetycznej Lowena )

24)Teoria Self. Diagnoza teoretyczna i kliniczna

25) Podsumowanie szkolenia - wyłaniający się osobisty styl terapeuty Gestalt.
Oficjalne zakończenie szkolenia

Program zawiera łącznie:

100 godzin superwizji grupowej
423 godzin zajęć merytorycznych

 

Zajęcia

Harmonogram I rok:

1. 27-31 października 2021

2. 26-28 listopada 2021

3. 21-23 stycznia 2022

4. 18-19 lutego 2022

5. 18-20 marca 2022

6. 27-29 maja 2022

7. 17-19 czerwca 2022

8. 8-10 lipca 2022

9. 9-11 września 2022

10. 7-9 października 2022

11. 11-13 listopada 2022

12. 16-18 grudnia 2022

Termin na 2023 zostaną podane w późniejszym czasie

Godziny zajęć

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.

Piątek:  15.00 – 20.00
Sobota: 9.00 – 20:00 (14.00-16.00 przerwa obiadowa)
Niedziela:  9.00 – 15.00

Łącznie 20 godzin zegarowych. Zajęcie będą odbywały się w max. 20 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

 

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów pracująca zgodnie ze standardami EAGT:

 • Aleksandra Replin
 • Jolanta Cieplińska
 • Marta Rommel
 • Lidia Bednarczyk
 • Natalia Żuk
 • Karol Białkowski
 • Małgorzata Justyńska-Szopa
 • Izabela Jaskólska
 • Ewa Jworska-Bylica
 • Anna Słysz
 • Agnieszka Frączek
 • Piotr Joachimiak

Zapisy

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia z potwierdzeniem z biura o przyjęciu zgłoszenia.

* Uwagi

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.

Koszt:  18 600 zł

w tym:

3 rok 1 x 1560 zł + 12 x 710 zł = 1080 zł

4 rok 12 x 710 zł = 8520 zł

Aktualna cena szkolenia związana jest z:wyrównaniem kosztów ponoszonych w związku z uwolnieniem cen energii elektrycznej , które szczególnie dotknęły przedsiębiorców - zwiększenia programu o ilość godzin merytorycznych

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu po II roku szkolenia.

Każdy warsztat należy opłacić do 7 dni przed rozpoczęciem zjazdu.

Więcej informacji udzieli: gestalt.wspg@gmail.com

 

Obecnie WSPG jest w procesie akredytacji w (EAGT) European Association for Gestalt Therapy. Do czasu jej uzyskania studenci mają możliwość ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EAGT bezpośrednio w tymże stowarzyszeniu.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.