II etap - Program Kliniczny - Szkoła Psychoterapeutów Indywidualnych i Grupowych Gestalt

— dwuletnie szkolenie po ukończeniu programu podstawowego

Termin

MARZEC 2023

Miejsce
Poznań ul. Dąbrowskiego 75/18
Cena

32 000 zł* *

Ukończenie całego cyklu dwóch etapów Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt uprawnia do ubiegania się w procedurze indywidualnej o certyfikat Psychoterapeuty Gestalt w EAGT

Celem szkolenia na II etapie Szkoły Psychoterapii jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy w zawodzie psychoterapeuty Gestalt oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii Klienta.
Szkolenie odbywa się w oparciu o osobiste zaangażowanie w proces edukacji Zdobyte kompetencje pozwolą na samodzielne i odpowiedzialne towarzyszenie Klientom w rozwiązywaniu problemów, trudności, leczeniu i rozwijaniu własnego życia. Program szkolenia umożliwia naukę wszystkich istotnych zagadnień które zawiera proces psychoterapii. Dzięki tak ułożonemu programowi będzie można w chronologiczny sposób zdobywać i rozwijać wiedzę i umiejętności Postawy Terapeuty. 

Harmonogram:

Pierwszy Rok II Etap

1) Teoria i praktyka pracy grupowej Psychoterapeutów Gestalt w doświadczeniu empirycznym treningu interpersonalnego

2) Proces Grupowy – teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe – teorie osobowości, zdrowie i choroba

3) Kontrakt – zasady i warunki kontraktowania procesu psychoterapii z klientem
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe – teorie osobowości, zdrowie i choroba

4) Warsztat 3-modułowy: Badania w psychoterapii, Gestalt a diagnoza, Różnorodność kulturowa

5) Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia , jednostki chorobowe – teorie osobowości, zdrowie i choroba
+Kodeks Etyki Psychoterapeuty Gestalt
+Proces Psychoterapii – Warunki formułowania diagnozy w oparciu o Diagnozę Fenomenologiczną

6) Gestaltowskie procedury językowe – dialog terapeutyczny
+ Egzamin- Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD, psychopatologia , jednostki chorobowe

7) Autodiagnoza- koncepcja zaburzeń w Gestalt

8) Gestaltowska koncepcja rozwoju – diagnoza klienta w oparciu o polifoniczny rozwój dominiów w polu

9) Praca z grupą – teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego

10) Techniki i narzędzia Gestalt

11 )Psychosomatyka – praca z symptomem, objawem

12) Zjawisko oporu w procesie psychoterapii, mechanizmy unikania kontaktu, praca z oporem.

13) Wybrane problemy kliniczne: zaburzenia lękowe, nerwice – praca z klientem w podejściu Gestalt

 Drugi Rok II Etap

14) Wybrane problemy kliniczne: depresja, żałoba, myśli samobójcze – praca z klientem w podejściu Gestalt

15) Praca ze wstydem i poczuciem winy. Dotyk i etyka w kontakcie fizycznym w procesie psychoterapii Gestalt

16) Proces psychoterapii – wyznaczniki ewaluacji, zmiany klienta, holistyczna jakość zmian kontaktu, fazy procesu psychoterapii momenty kluczowe.

17) Diagnoza psychodynamiczna w pracy klinicznej

18) Wybrane problemy kliniczne: trauma, PTSD – praca z klientem w podejściu Gestalt

Praca terapeutyczna z osobami LGBTQ+

19) Wybrane problemy kliniczne: zjawisko kryzysu – praca z klientem w kryzysie

20) Praca z grupą – na bazie procesu grupy

21) Wybrane problemy kliniczne : uzależnienia – pomoc w podejściu Gestalt

22) Wybrane problemy kliniczne. Specyfika kontaktu w doświadczeniu psychotycznym (schizofrenicznym). Diagnoza fenomenologiczna, estetyczna i nozologiczna oraz poszukiwanie wspólnego gruntu w relacji

23)Metodyka pracy z ciałem w Gestalt w oparciu o rozwój psychoruchowy dziecka – twórcze przystosowanie. Taniec i ruch jako narzędzia psychoterapii Gestalt ( Na bazie teorii analizy bioenergetycznej Lowena )

24)Teoria Self. Diagnoza teoretyczna i kliniczna

25) Relacyjna praca z ciałem

26) Podsumowanie szkolenia – wyłaniający się osobisty styl terapeuty Gestalt.
Oficjalne zakończenie szkolenia

Program zawiera łącznie:

100 godzin superwizji grupowej
443 godzin zajęć merytorycznych 

Zajęcia

Harmonogram

III ROK SZKOŁY:

1. 22-26 marca 2023 – Warsztat integracyjny
2. 5-7 maja 2023
3. 9-11 czerwca 2023
4. 22-24 września 2023
5. 27-29 października 2023
6. 8-9 grudnia 2023
7. 26-28 stycznia 2024
8. 23-25 lutego 2024
9. 22-24 marca 2024
10. 19-21 kwietnia 2024
11. 24-26 maja 2024
12. 21-23 czerwca 2024 

IV ROK SZKOŁY

13. 20-22 września 2024
14. 18-20 października 2024
15. 15-17 listopada 2024
16. 13-15 grudnia 2024
17. 10-12 stycznia 2025
18. 7-9 lutego 2025
19. 7-9 marca 2025
20. 4-6 kwietnia 2025
21. 9-11 maja 2025
22. 6-8 czerwca 2025
23. 4-6 lipca 2025
24. 5-7 września 2025
25. 3-5 października 2025
26. 7-9 listopada 2025 

Godziny zajęć

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.

Piątek:  15.00 – 20.00
Sobota: 9.00 – 20:00 (14.00-16.00 przerwa obiadowa)
Niedziela:  9.00 – 15.00

Łącznie 20 godzin zegarowych. Zajęcie będą odbywały się w max. 20 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów pracująca zgodnie ze standardami EAGT:

 • Aleksandra Replin
 • Jolanta Cieplińska
 • Marta Rommel
 • Lidia Bednarczyk
 • Natalia Żuk-Michałowska
 • Karol Białkowski
 • Małgorzata Justyńska-Szopa
 • Izabela Jaskólska
 • Jolanta Czernek
 • Anna Słysz
 • Agnieszka Frączek
 • Piotr Joachimiak
 • Zuzanna Czerwińska     

Zapisy

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia z potwierdzeniem z biura o przyjęciu zgłoszenia.


* Uwagi

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.

Koszt:  22 000 zł

w tym:

3 rok 1 x 2000 zł + 12 x 800 zł = 11 600 zł

4 rok 13 x 800 zł = 10 400 zł

Aktualna cena szkolenia związana jest z:wyrównaniem kosztów ponoszonych w związku z uwolnieniem cen energii elektrycznej , które szczególnie dotknęły przedsiębiorców – zwiększenia programu o ilość godzin merytorycznych

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu po II roku szkolenia.

Każdy warsztat należy opłacić do 7 dni przed rozpoczęciem zjazdu.

Więcej informacji udzieli: gestalt.wspg@gmail.com

 

Obecnie WSPG jest w procesie akredytacji w (EAGT) European Association for Gestalt Therapy. Do czasu jej uzyskania studenci mają możliwość ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EAGT bezpośrednio w tymże stowarzyszeniu.  

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL