I etap - Program Podstawowy Poznań

— Pomoc psychologiczna Gestalt w praktyce zawodowej

Termin
BRAK MIEJSC
Miejsce
Poznań ul. Dąbrowskiego 75/18
Cena

23 000 *

Zapraszamy pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nurtu Gestalt w pracy zawodowej

Co można zdobyć?

 • Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi
 • Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych
 • Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej
 • Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych
 • Poznanie i doświadczenie wielowymiarowości kontaktu psychologicznego
 • Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

Zapraszamy do udziału w warsztatach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności i wiedza będące przedmiotem szkolenia. Studenci nabywają wiedzę i umiejętność wykonując osobiście praktyczne zadania nazywane treningiem zawodowym. Uzyskują również kompetencje teoretyczne i praktyczne wraz z pogłębieniem procesu rozumienia, świadomości. Utrwalanie umiejętności wiąże się z zaangażowaniem osobistym – symulowanie eksperymentu, doświadczanie, prowadzenie sesji, praktykowanie umiejętności nabytych w grupie.

Rekrutacja

Należy wypełnić i przesłać wypełnioną ankietę, następnie umówić się i odbyć rozmowę rekrutacyjną

Harmonogram

I rok szkoły

 1. Integracja oraz wprowadzenie do filozofii podejścia Gestalt
 2. Korzenie i podstawowe pojęcia w psychoterapii Gestalt
 3. Figura i tło, świadomość, samoregulacja w cyklu Zinkera
 4. Teoria pola, metoda fenomenologiczna oraz dialog egzystencjalny
 5. Trening interpersonalny (5 pełnych dni) – jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 6. Trening interpersonalny (5 pełnych dni) – jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 7. Kontakt terapeutyczny w podejściu Gestalt, kontakt graniczny
 8. Koncepcje zaburzeń cz.1 
 9. Koncepcje zaburzeń cz.2
 10. Podsumowanie pierwszego roku i egzamin 

II rok szkoły

 1. Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.1
 2. Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.2
 3. Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) – jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 4. Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) – jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 5. Niektóre zjawiska w relacji terapeutycznej, Etyka w zawodzie psychoterapeuty
 6. Zastosowanie podejścia Gestalt w socjoterapii
 7. Formy psychoterapii Gestalt
 8. Trening umiejętności psychoterapeutycznych
 9. Metodyka pracy z ciałem w procesie psychoterapii i pomocy psychologicznej Gestalt + Egzamin
 10. Zakończenie i podsumowanie procesu edukacji I etapu – Omówienie egzamin

Każdy uczestnik otrzyma dyplom poświadczający nabycie umiejętności w zakresie “Pomocy psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej”. Zakończenie I etapu (2 – letniego szkolenia) daje możliwość udziału w drugiej (2-letniej) części i zdobycia kwalifikacji w zakresie umiejętności Psychoterapeutycznych i Trenerskich Gestalt 

Zajęcia

Terminy zjazdów:

1. 

2. 

3. 

4. 

5 i 6. Trening interpersonalny 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 i 14. Trening terapeutyczny

Dodatkowa superwizja

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20.  

Program obejmuje 20 zjazdów (w tym: 16 warsztatów weekendowych i dwa 5-dniowe treningi (wyjazdowe) : interpersonalny i terapeutyczny)

Godziny zajęć

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.

 • pt. 15.00 – 20.00
 • sb. 9.00 – 20:00 (13.00-15.00 przerwa obiadowa)
 • ndz. 9.00 – 14.00

Łącznie 19 godzin zegarowych. Zajęcie będą odbywały się w max. 15 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników. 

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów pracująca zgodnie ze standardami EAGT:

 • Aleksandra Replin
 • Marta Rommel
 • Agnieszka Nawrot
 • Karol Białkowski
 • Małgorzata Justyńska-Szopa
 • Izabela Jaskólska
 • Lidia Bednarczyk
 • Natalia Żuk-Michałowska
 • Kamila Biały
 • Jolanta Cieplińska
 • Zuzanna Czerwińska
 • Jolanta Czernek
 • Karolina Siodmiak
 • Katarzyna Rejniak
 • Ewelina Sitarska-Kostaś

Zapisy

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia z potwierdzeniem z biura o przyjęciu zgłoszenia.


* Uwagi

Specyfika szkolenia wyklucza możliwość uczestniczenia we wspólnej grupie osób wobec siebie bliskich relacyjnie i emocjonalnie: rodzina, przyjaciele itp.

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.

Cena: 23 000
I rok: 2000 zł (wpisowe) + 8 x 1000 zł (warsztaty) i 1 x 2500 zł (trening) = 12 500 zł
II rok: 8 x 1000 zł (warsztaty) i 1 x 2500 zł (trening) = 10 500 zł

Istnieje możliwość tylko płatności ratalnych.

Każdy warsztat należy opłacić do 7 dni przed rozpoczęciem zjazdu.

Więcej informacji udzieli: 

 • organizacyjnych: Biuro on-line: gestalt.wspg@gmail.com
 • merytorycznych: Koordynator: Aleksandra Replin, 503 779 077

 

Obecnie WSPG jest w procesie akredytacji w (EAGT) European Association for Gestalt Therapy. Do czasu jej uzyskania studenci mają możliwość ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EAGT bezpośrednio w tymże stowarzyszeniu.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.
Wszystkie prawa zastrzeżone © WSP Gestalt 2022. wykonanie — PRESTOMEDIA.PL