Kontakt relacyjny

Kontakt relacyjny

W Gestalt kontakt relacyjny stanowi sedno procesu psychoterapii.

Sposób skupiania przeżyć w kontakcie odróżnia psychoterapię Gestalt od innych podejść terapeutycznych. Gestaltysta jest w pełni obecny i zaangażowany, a doświadczanie relacji dotyka obojga. Relacja terapeutyczna jest równa, gdyż uczucia, myśli, przekonania, poglądy obojga są równie ważne. Jednocześnie jest niesymetryczna biorąc pod uwagę rolę i odpowiedzialność wynikająca z przebiegu sesji, dbania o proces terapeutyczny, w takim zakresie aby realizował zmianę w obszarach zgłaszanych przez Klienta. Kontakt w tu i teraz istniejący w relacji terapeutycznej Gestalt, jest zjawiskiem fenomenologicznym.

Jako zjawisko doświadczane aktualnie w autentycznej relacji stwarza możliwość do eksplorowania i oglądania tego co się jawi. Dialog JA -TY w relacji terapeutycznej Gestalt to bezpośrednia relacja interpersonalna działająca na rzecz Klienta. Gestaltysta wykorzystuje siebie – wiedzę, świadomość, postrzeganie i rozumienie powstających procesów na sesji, a własne zaangażowanie – jako narzędzia. Umożliwienia w ten sposób Klientowi doświadczanie, poznawanie, wdrażanie, spostrzeganie siebie w bezpiecznej żywej relacji.

Przeżywanie Klienta pojawia się na granicy kontaktu spotkania JA-TY, spotkania z psychoterapeutą. Powstałe pole terapeutyczne tworzy możliwość wymiany emocjonalnej i intelektualnej, możliwości obserwowania bieżących zjawisk i jednoczesnemu byciu w ich centrum. Psychoterapeuta staje się dla Klienta środowiskiem , z którym wchodzi w kontakt i wymianę. Profesjonalne przygotowany Gestaltysta w polu terapeutycznym wprowadza interwencje wspomagające rozwój i zmianę Klienta. Wspierając funkcję kontaktu – pobudzenie, zapoznania się z doświadczeniem, asymilacja doświadczenia, rozwoju. Pole terapeutyczne to, żywa i autentyczna relacja w której Gestaltysta i Klient doświadczają równocześnie, tworzą niepowtarzalną przestrzeń do eksperymentowania oraz poszukania twórczych i satysfakcjonujących rozwiązań w relacji terapeutycznej.

Aleksandra Replin

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.