JA – TY

JA – TY

JA – TY dwa proste słowa, jednak w podejściu Gestalt kryją świat JA i świat Ty.

Specyficzne rozumienie tegoż faktu wiąże się z uwzględnieniem osoby wraz z całym kontekstem jej niepowtarzalnego istnienia, w Gestalt rozumianego jako pole jednostki. Psychoterapeuta Gestalt respektuje przestrzeń i rzeczywistość w której funkcjonuje „Ja” oraz konsekwencje jakie z tego tytułu wypływają, ponadto uwzględnia możliwości wynikające z tego pola w podejściu Gestalt rozumianego, jako siła tegoż pola. Tak więc nie jest możliwa zmiana i funkcjonowanie jednostki w świecie, w którym nie ma warunków, które umożliwiałyby taką zmianę czy takie działanie. I odwrotnie tylko taka zmiana jest możliwa jaką zmianę umożliwia, akceptuję świat w którym żyje „Ja”, czyli pole w jakim funkcjonuje.

Z tego wynika dalsza konsekwencja, a mianowicie, iż w spotkaniu dwóch światów Ja i Ty następuje spotkanie również tychże pól oraz ściśle związanych z nimi możliwości. Siła i ograniczenie tych pól stanowi podłoże powstania wspólnego pola, które jest ściśle zdeterminowane niepowtarzalnym i jedynym taki polem jakie powstaje w wyniku spotkania właśnie takich rzeczywistości.

Kontakt na granicy pól Ja -Ty wiąże się z procesem zaspokajania potrzeby, w którym osoba sięga do świata wchodząc w kontakt graniczny. Graniczna część kontaktu nie należy ani do JA ani do TY, stanowi część wspólną jednocześnie łącząc i oddzielając.

W psychoterapii Gestalt spotkanie psychoterapeuty z Klientem odbywa się w polu terapeutycznym, w którym możliwe jest eksplorowanie kontaktu granicznego oraz poszukiwanie zmiany sposobów kontaktowania.

Gingee wyróżnił pięć faz kontaktu: pre-kontakt, włączenie, kontakt, wyłącznie, asymilacja/wycofanie.

Wszystkie fazy kontaktu są ważne i każda z nich może budzić różne trudne uczucia, a w konsekwencji zakłócenia kontaktu, w ostrej formie mogą występować jako zaburzenia kontaktu.

Celem psychoterapii Gestalt jest praca nad przywróceniem funkcji kontaktu, tak by kontakt graniczny był satysfakcjonujący.

Przywrócenie zdrowego i swobodnego kontaktowania wiąże się z przywróceniem możliwości wymiany emocjonalnej między JA, a TY , która jest możliwa na granicy kontaktowej.

Aleksandra Replin

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.